Budapest

Teltrans Kft.
Kondorfa U. 6-8
H-1116 Budapest

Tel:     +36 1 615 3024
Fax:    +43 1 270 30 70-99
E-mail: info@teltrans.hu